RECURSOS

Què ens fa més feliç el temps o els diners?

L'èxit està associat a tenir més de tot. Més coses, més reconeixement, més sou. I té sentit: ja hem comptat com pot ajudar-nos a la felicitat els diners ben utilitzats, però i el temps?

A l'estereotip de persona reeixida normalment va unit el de treballador atrafegat que a penes té temps per a dedicar a les seves aficions, a les seves amistats, a la seva família. Si l'objectiu en aquesta vida és ser feliç, ho aconseguirem a base a amuntegar euros o serà necessari disposar de temps lliure per a dedicar-nos a nosaltres mateixos i als nostres sers estimats?

Us invito a llegir aquest article... per reflexionar.


Mas info: http://elpais.com/elpais/2016/11/15/buenavida/1479210663_012299.html
Què ens fa més feliç el temps o els diners?