Què és la psicologia?
PSICÒLOGA

Què és la psicologia?

La psicologia és la disciplina que investiga sobre els processos mentals de persones i animals. La paraula prové del grec: psico- (activitat mental o ànima) i -logía (estudi). Aquesta disciplina analitza les tres dimensions dels esmentats processos: cognitiva, afectiva i conductual.