Responsabilitat i autonomia en la infància
XERRADES I TALLERS

Responsabilitat i autonomia en la infància

Xerrades proposades amb l’objectiu de donar pautes als pares/mares i educadors/es sobre com educar als fills/es perquè siguin emprenedors, competents, autònoms, responsables i amb iniciativa per elaborar els propis projectes. Tot sent capaços de definir les seves metes, mirant d’avaluar les possibilitats d’èxit i tenint capacitat d’adaptar-se a la societat.
  • Fomentar les responsabilitats a casa.
  • Autonomia, ajudem a créixer als nostres fills/es.

Agenda Programada

No hi ha cap xerrada ni taller programat