L’educació sexual
XERRADES I TALLERS

L’educació sexual

Xerrades que tenen com a objectiu, oferir estratègies als pares/mares i als infants, sobre com fomentar l’educació afectiva i sexual. Com a element de prevenció de maltractaments i abusos sexuals. Aquest tipus d’educació ha de facilitar als infants i adolescents, d’acord amb la seva edat, el reconèixer els diferents nivells de relació afectiva, la qual cosa els ha de permetre assumir de manera responsable la seva sexualitat, ser respectuosos/es amb ells mateixos i amb els altres, i prendre decisions informades, autònomes i conseqüents.
  • L’educació sexual des de la família.

Agenda Programada

No hi ha cap xerrada ni taller programat