RECURSOS

El joc de Mut Kids

És un joc de cartes basat en preguntes i frases per a establir i millorar els vincles emocionals. És aplicable a relacions entre pares i fills,


Mas info: https://www.mutkids.es/el-juego-mut-kids/
El joc de Mut Kids