AGENDA

CURS PER A DOCENTS: L'EDUCACIÓ EMOCIONAL EN L'ENTORN EDUCATIU

Emocions i Infància L’adolescència

Conèixer les emocions i dominar-les, augmenta el benestar personal i social, ajuda a comprometre’ns amb nosaltres mateixos i millora la nostra capacitat de donar respostes més reflexives. Actualment, degut a la pandèmia ens ha tocat viure situacions d’incertesa i inquietud...com podem aprendre nosaltres mateixos/es sobre les nostres emocions i acompanyar als nostres alumnes a potenciar els seus recursos emocionals?...

OBJECTIUS:

 1. Adquirir coneixements sobre les emocions i la seva gestió.
 2. Facilitar eines per augmentar el benestar personal i social en l’alumnat.
 3. Conèixer les competències emocionals i desenvolupar-les a la pràctica.
 4. Diferenciar entre intel·ligència emocional i educació emocional.
 5. Practicar amb diferents exercicis eines de benestar emocional.
 6. Posar significat i practicar la consciència emocional, la regulació emocional, l’empatia, l’assertivitat i l’autoestima.

CONTINGUT:

Mòdul 1. Educació emocional

 • Per què és important l’educació emocional ?
 • Diferència entre intel·ligència emocional i educació emocional.
 • Competències emocionals.
 • Desenvolupament emocional des de l’escolarització fins a la pubertat.
 • Desenvolupament emocional en l’adolescència.

Mòdul 2. El món de les emocions;

 • Funció de les emocions.
 • Neuro educació.
 • Emocions agradables i desagradables.
 • Triangle: pensament/emoció/acció.

Mòdul 3. Exposició i treball de casos.

Mòdul 4. Recursos i activitats per l'aula.

 • Activitats per treballar la consciència emocional.
 • Activitats per treballar la regulació emocional.
 • Activitats per treballar l’autoestima.
 • Activitats per treballar les habilitats socials i emocionals.
 • Activitats per la vida.

DURADA: 15 hores (10 presencials mitjançant vídeo conferència i 5 de treball personal). 15,22 i 29 d'octubre i 5 12 de novembre.

DIRIGIT: Docents i educadors de secundària.


<< tornar al llistat
CURS PER A DOCENTS: L'EDUCACIÓ EMOCIONAL EN L'ENTORN EDUCATIU